Karate Club Eerbeek heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Gestreefd wordt om dit wel te evenaren. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Karate Club Eerbeek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven  informatie.

Verder aanvaardt Karate Club Eerbeek geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Karate Club Eerbeek of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.
Zijn er verder nog vragen over het clubreglement, betreft het KvK nummer, stuur dan een mail met de vraagstelling aan
info@karateclubeerbeek.com
 
COPYRIGHT
Het is toegestaan onderdelen van de website te gebruiken voor andere websites, mits bronvermelding.

Karate Club Eerbeek

DISCLAIMER

Huishoudelijk reglement

Karate Club Eerbeek      Dojo: Handelstraat 49 6961 AB Eerbeek / Telefoon 06 417 14 007 / Rabobank NL 06 RABO 010 11 96 555 / KvK nr.08156244